Izbori se!

.Izbori se

Kako? Svaka osoba koja primeti da postoji nepravilnost, zloupotreba, ili radnje koje predstavljaju opasnost da se izborni proces ne odvija prema Ustavu Republike Srbije i zakonima može se obratiti putem imejl adrese: kontakt@izborise.rs.
Kada nam se obratite mi Vam pružamo:
zaštitu ličnih podataka,
pravno savetovanje,
i medijsku podršku.

Ko? Glasači, kao i radno angažovana lica u sledećim organizacijama: Republička izborna komisija, izborne komisije i odbori, sudovi i tužilaštva, Agencija za borbu protiv korupcije, Republički zavod za statistiku, Narodna skupština Srbije, republička agencija za elektronske medije, javni medijski servisi i privatni mediji, agencije za istraživanja javnog mnjenja, agencije za marketing, organizacije civilnog društva koje se bave posmatranjem izbora, političke partije, donatori.
"Radno angažovanje" je radni odnos, rad van radnog odnosa, volontiranje, vršenje funkcije, kao i svaki drugi faktički rad za poslodavca.

Po kojem osnovu? Zakon o zaštiti uzbunjivača (Sl. Glasnik RS, br. 128/2014, izvod) 1) "uzbunjivanje" je otkrivanje informacije o kršenju propisa, kršenju ljudskih prava, vršenju javnog ovlašćenja protivno svrsi zbog koje je povereno, opasnosti po život, javno zdravlje, bezbednost, životnu sredinu, kao i radi spreča- vanja štete velikih razmera; 2) "uzbunjivač" je fizičko lice koje izvrši uzbunjivanje u vezi sa svojim radnim angažovanjem, postupkom zapošlja- vanja, korišćenjem usluga državnih i drugih organa, nosilaca javnih ovlašćenja ili javnih službi, poslovnom saradnjom i pravom vlasništva na privrednom društvu.

UKLJUČI SE

ISTRAŽIVANJE

Istraživanje sprovedeno u maju 2017, telefonskom anketom na reprezentativnom uzorku od 1004 ispitanika građana Republike Srbije bez teritorije Kosova. Uzorak sačinjavajuu građani Srbije stari 18 i više godina, slučajno odabrani iz Telefonskog imenika (elektronskog) i zvaničnih podataka popisa iz 2011. godine. Tip uzorka je slučajni, dvoetapni, stratifikovani uzorak. Alokacija je proporcionalna veličini regiona, svih opština i tipa naselja na nivou opštine. Stratifikacija se vrši na osnovu: tipa naselja (urbano/ruralno), geo-ekonomskog regiona. Poststratifikacija se vrši na osnovu: ukrštenih varijabli (pol, starost, region, tip naselja), obrazovanja, glasanja na prethodnim republičkim izborima. 95% statistički interval poverenja za pojave sa incidencom od 50% je +/- 2.4%. Automatska kontrola procedure je softverska, uključuje interaktivnu kontrolu konzistencije i logičku kontrolu odgovora u 100% slučajeva Stopa urađenih anketa: Jedna urađena anketa na 6 uspostavljenih telefonskih veza.

O NAMA

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) je “think-thank” organizacija u oblasti društvenih i političkih nauka, koja sprovodi primenjena istraživanja u funkciji monitoringa, evaluacije i kreiranja održivog demokratskog i pravičnog društvenog razvoja.

USA BIRODI